Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho tư nhân trên mạng

Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho tư nhân trên mạng

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội (TNMT) sẽ thực hiện kê khai giấy má cấp sổ đỏ cho tư nhân qua mạng.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở TNMT cho biết: "Đối với toàn bộ người dân lúc thực hành cấp giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất và tài sản gắn liền mang đất với thể nộp giấy tờ ở bất cứ địa bàn nào mà ko một mực phải nộp hồ sơ tại địa bàn sinh sống như hiện nay".

thủ tục cấp sổ đỏ, cấp sổ đỏ qua mạng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho cá nhân quan mạng Internet

Việc cấp sổ đỏ trên địa bàn TP Hà Nội trong khoảng phổ thông năm nay là vấn đề khôn xiết phức tạp, cạnh tranh. đánh giá về việc cấp sổ đỏ trên khu vực TP cho thấy kết quả còn rẻ, rộng rãi trường hợp còn gặp khó khăn chưa được giải quyết dứt điểm. cỗi nguồn được chỉ rõ là do cấp đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, chuyển mục đích tiêu dùng đất sai quy định…Trong công việc của cán bộ thực hành người dân còn chưa chấp thuận mang cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước.

liên quan tới vấn đề này, ngày 17/5, chủ toạ UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành chỉ thị về việc những nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền mang đất cho những đơn vị, hộ gia đình, tư nhân trên địa bàn đô thị Hà Nội. chủ toạ UBND TP yêu cầu xác định công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và 2017, nỗ lực đến hết tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng thực quyền dùng đất.

chỉ mất khoảng cách đây không lâu, TP đã sở hữu phổ thông biện pháp giải quyết khó khăn, gặp trắc trở trong việc cấp sổ đỏ cho khách hàng nhà tại các Dự án tăng trưởng nhà ở, như ra đời tổ công việc liên ngành rà soát, xử lý những vi phạm của chủ đầu tư, thông báo danh sách những chủ đầu cơ chưa nộp giấy tờ, cho phép khách hàng nhà trực tiếp nộp giấy má, cắt giảm những giấy má hành chính không cần thiết… Nhờ ngừng thi côngĐây, kết quả cấp sổ đỏ đối có các bạn nhà tại những Công trình lớn mạnh nhà ở nâng cao cao, với hơn 93 ngàn trường hợp.

tính tới ngày 20/6/2016, Hà Nội đã cấp được sắp một.500.000 thửa đất, căn hộ. Trong Đó theo Thống kê bước đầu hộ gia đình, tư nhân sử dụng đất trong khu dân cư đạt 89,9%, đạt tỷ lệ 100% các trường hợp tiêu dùng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận. bây giờ, tổ công tác liên lĩnh vực xây dựng thương hiệu theo Quyết định số 2102/QĐ-UBND (ngày 28/4/2016) của UBND TP đang khai triển và bắt buộc UBND các huyện, thị xã, quận tổng hợp phân dòng cụ thể các trường hợp dùng đất...